TẤM CHỐNG ĐỌNG SƯƠNG EGO_ANTI-FOG FILM

180,000 

Liên hệ

Tấm chống đọng sương EGO với khả năng giảm mờ sương trên kính của mũ bảo hiểm do sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong mũ.