Chính sách bảo hành

1) Đối tượng bảo hành: tất cả các nón bảo hiểm BBI phân phối
 
2) Giới hạn bảo hành: các vấn đề kỹ thuật: dây nút móc khóa (ngoại trừ sơn trầy), đóng thêm nút, gắn giùm phụ kiện, gia giảm chỉnh size, vệ sinh fullface (có phí).
 
3) Thời gian bảo hành: 2 năm, giờ hành chính (hằng ngày 9:00-18:00)
 
4) Địa chỉ bảo hành:  Số 158 Tháp Mười, P.2, Q.6, HCM 
 
5) Hỗ trợ bảo hành từ xa: hotline 0839.011.911