Chính sách bảo hành

1) Đối tượng bảo hành: tất cả các nón bảo hiểm BBI phân phối
2) Giới hạn bảo hành: các vấn đề kỹ thuật: dây nút móc khóa (ngoại trừ sơn trầy), đóng thêm nút, gắn giùm phụ kiện, gia giảm chỉnh size, vệ sinh fullface (có phí).
3) Thời gian bảo hành: 2 năm, giờ hành chính (hằng ngày 9:00-18:00)
4) Địa chỉ bảo hành:  Số 458/74 đường 3/2, P.12, Q.10, HCM
5) Hỗ trợ bảo hành từ xa: hotline 0839.011.911